Offentlig ettersyn av Detaljregulering Parkeringsplass for Vadsø helsesenter (Idrettsveien)

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering inntil 50 parkeringsplasser i tilknytning til Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og servicesenter.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:

Vadsø kommune v/ Yngvar Mækelæ på + 406 34 585 / yngvar.maekelae@vadso.kommune.no

Multiconsult v/ Gry Eva Michelsen + 958 14 518/ gry.michelsen@multiconsult.no

Merknader
Merknader bes innsendt skriftlig til Multiconsult AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Vadsø kommune på postmottak@vadso.kommune.no, innen 16.12.2022.