Varsel om detaljregulering for Stad skipstunnel

Vi informerer om at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Stad skipstunnel.

Denne lenken fører til alle dokumenter som har vært eller vil bli politisk behandlet. Her kan alle aktører gi innspil til høringen. Dokumentene ligger på Stad kommunes nettside. Høringsfristen er 08.04.23.

Denne lenken fører til dokumenter om høyring og offentleg ettersyn av detaljregulering for utdjuping og mudring av Saltasundet. Høyringsfrist 03.05.2023.

Spørsmål vedrørende reguleringsendringen kan stilles til:

Multiconsult v/ Linda Djuvik Sønstabø: lindadjuvik.sonstabo@multiconsult.no
Arealplanleggjar akva og plan, avdeling Stord