Paradis Tunvegen – Begrenset høring utvidelse av planområdet

I medhold av plan- og bygningsloven §12-8 blir det med dette varslet utvidelse av planområdet til detaljplanforslag id 65020000. Forslagsstiller er Vestland fylkeskommune. Plankonsulent…

10-01-2024

Varsel om oppstart av reguleringsplan postsmoltanlegg gnr/bnr. 68/7 mfl. Skålevik i Bømlo kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 (og § 12-9) vert det varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan for postsmoltanlegg gnr/bnr. 68/7 mfl.…

30-11-2023

Kunnngjering varsel om endring etter forenkla prosess Reguleringsplan for landbasert oppdrett 111_1 mfl. Samnøy i Bjørnafjorden kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 vert det varsla endring i reguleringsplan for landbasert oppdrett 111/1 mfl. Samnøy i Bjørnafjorden kommune.

Kunngjering om oppstart av reguleringsplanarbeid for Knutsaåsen omsorgssenter

I samsvar med plan og bygningslova § 12-8 vert det varsla igangsetting av arbeid med detaljregulering for Knutsaåsen omsorgssenter, GNR/BNR 27/118 mfl. PlanID: 202301,…

10-08-2023

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og planprogram på høring, Tjeldsund kommune

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det herved om:

30-06-2023

Offentleg ettersyn av detaljregulering for Aldalen akvakulturanlegg

Plan- og bygningsutvalet har vedtatt å leggja ovannemnde plan ut til offentleg ettersyn.

29-06-2023

Fareledtiltak Harstad kommune

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og planprogram på høring

Områderegulering Davvi Vindkraftverk, Lebesby kommune

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring

16-06-2023

Detaljregulering Grønnegata 71, Tromsø kommune

Varsel om oppstart av planarbeid

25-05-2023

Detaljregulering sjøbunnsdeponi Herreflaket Syd, Bamble kommune

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring og offentlig ettersyn.