Detaljregulering Grønnegata 71, Tromsø kommune

Varsel om oppstart av planarbeid

25-05-2023

Detaljregulering sjøbunnsdeponi Herreflaket Syd, Bamble kommune

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring og offentlig ettersyn.

Varsel om utvidelse av planområdet – detaljregulering av nye Bodø stamnettterminal

Varsel om utvidelse av planområdet I henhold til plan – og bygningslovens § 12‐8, varsles det om utvidelse av planområdet for Nye Bodø stamnetterminal…

15-05-2023

Hjortevegen 12-14 og Sætervegen – endrede planforslag til begrenset høring

Det varsles med dette om begrenset høring av to detaljreguleringsplaner i Bergen kommune: • Fana, Gnr 40 Bnr 531 m.fl. Hjortevegen 12 og 14,…

24-04-2023

Detaljregulering for CO2 terminal Haugaland næringspark og CO2 rørledning

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for CO2 terminal Haugaland Næringspark, og undersjøisk…

21-03-2023

Varsel om detaljregulering for Stad skipstunnel

Vi informerer om at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Stad skipstunnel.

20-03-2023

Varsel om endring reguleringsplan for Jentoftbukta, Sør-Varanger kommune

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles herved om oppstart av arbeid med endring av plan 2012015 Jentoftbukta i Sør-Varanger kommune. Tiltakshaver…

20-12-2022

Varsel om oppstart av arbeid med plan 1945 Endring av Nordmannsgård, Tromsø kommune

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og § 12-14 varsles det om igangsetting av arbeid med plan 1945 Endring av Nordmannsgård, i Tromsø kommune.…

01-12-2022

Offentlig ettersyn av Detaljregulering Parkeringsplass for Vadsø helsesenter (Bekkefaret)

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering inntil 50 parkeringsplasser i tilknytning til Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og servicesenter.

02-11-2022

Offentlig ettersyn av Detaljregulering Parkeringsplass for Vadsø helsesenter (Idrettsveien)

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering inntil 50 parkeringsplasser i tilknytning til Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og servicesenter.