Kunngjøringer

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Valsneset, Bjugn kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for deler av 3/13,15,17,18,20,32,33,42,51,67,80,97,132,133,139,140,183,184,185,187,188,189,190,191,192,193,195,196 og 3/20/2.

07-04-2017

Varsel om oppstart planarbeid med konsekvensutredning og høring av planprogram for OTG Skeikampen

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning for OTG…

30-03-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan og invitasjon til informasjonsmøte – Planovergangstiltak ved Bjørånes, Stor-Elvdal kommune

Vi informerer om at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan arbeid med reguleringsplan for planoverganger på Bjørånes, Stor-Elvdal kommune.

07-03-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan og invitasjon til informasjonsmøte – Planovergangstiltak ved Nustad, Meråker kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av eiendommene 22/4, 22/5, 22/48, 22/93,…

28-02-2017

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram – Kvernhusvika akvakulturområde

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) vert det no varsla om at det er satt i gong arbeid med reguleringsplan «Detaljregulering…

06-02-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Furukollen, Støren

Vi informerer om at det I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med…

02-02-2017

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det nå er satt i gang arbeid med reguleringsplanarbeid for Åsane VGS, ny videregåendeskole og kulturhus i Åsane.

Reguleringsplanen utarbeides av Multiconsult på vegne av Constructa Entreprenør AS for Hordaland Fylkeskommune.

20-01-2017

Varsel om oppstart av reguleringsplan – Trosnavåg settefiskanlegg

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) vert det no varsla oppstart om arbeid med reguleringsplan «Veg og kai Trosnavåg» for deler…

13-01-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Rana industri- og intermodale terminal

Vi informerer om at det I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med…

05-01-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan av Soknes 1 og Kalvtrøa 6, Støren

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på Støren.…

21-12-2016