Varsel om oppstart av reguleringsplan

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det meldt oppstart av arbeid med «Detaljregulering for Trovåg settefisk» i Vindafjord kommune.

13-09-2018

Varsel om oppstart detaljregulering Nybøhagen

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr. 41 Bnr. 757 m. fl,…

03-09-2018

Varsel om igangsetting av detaljregulering for ny gang- og sykkelveg langs fv. 705 mellom Elvran og Elvarli boligfelt.

På vegne av Stjørdal kommune og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering av en ca. 2…

22-06-2018

Varsel om utvidelse av planområde for detaljreguleringsplan Ytrebygda, gnr. 111 bnr. 83 m.fl. Kokstadvegen felt I/L2 øst, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 ble det 17.10.17 varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Ytrebygda, Gnr. 111…

29-05-2018

Varsel om oppstart av detaljregulering for Manger sentrum aust i Radøy kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det meldt oppstart av arbeid med reguleringsplan «Detaljreguleringsplan Manger sentrum aust» for eigedomen gnr/bnr 45/38…

28-05-2018

Varsel om oppstart av planarbeid for Åsane, Gnr. 188 Bnr. 97 m.fl., Åsane Senter

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for eiendommene nevnt i overskriften.

18-05-2018

Varsel om oppstart av planarbeid for Dale stasjon, Vaksdal kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av Bane NOR om oppstart av detaljregulering for Dale stasjon…

15-05-2018

Varsel om oppstart av planarbeid for Evanger stasjon, Voss kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Multiconsult Norge AS på vegne av Bane NOR om oppstart av detaljregulering for Evanger stasjon…

04-05-2018

Varsel om igangsetting av detaljregulering for ny gang- og sykkelveg langs fv. 6680, Kambrua – Lia.

På vegne av Trondheim kommune, kommunalteknikk og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av detaljregulering av en ca. 3…

09-04-2018

Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring for Tranøy Aust gnr./bnr. 38/2 og 7 i Fitjar kommune

I samsvar av plan- og bygningsloven § 12-8 og 12-14 vert det med dette varsla om mindre endring av gjeldande detaljregulering for Tranøy Aust…

23-02-2018