Detaljregulering for gassprosessanlegg i Kvalfjord, Hammerfest.

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-9 varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for gassprosessanlegg i Kvalfjord i Hammerfest. Tiltakshaver…

18-06-2021

Lysnesodden, Senja – Varsel om oppstart av detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at SalMar Farming AS setter i gang arbeid med detaljregulering for Lysnesodden, Senja…

17-03-2021

Varsel om oppstart av planarbeid for gbnr. 64/177 m.fl., Avsølevegen bensinstasjon, Sogndal kommune

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetting av privat detaljreguleringsplan for gbnr. 64/177…

08-02-2021

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR YTREBYGDA, GNR. 120 BNR. 59 MFL., VESTRE STORHEILIA

I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Ytrebygda, gnr.…

27-01-2021

Varsel om oppstart av planarbeid for ytrebygda, gnr. 119, bnr. 4 mfl., Råtræet

I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Ytrebygda, gnr.…

25-01-2021

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Stamneset

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Stamneset, Innerkvarøya, i Lurøy kommune. Tiltakshaver er Kvarøy fiskeoppdrett…

18-12-2020

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Storvatnet, Tonnes

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Storvatnet, Tonnes, i Lurøy kommune. Tiltakshaver er Kvarøy fiskeoppdrett,…

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Grøn omstilling av Mongstad, gbnr. 127/91 mfl. PlanID. 46312020006, og høyring av tilhøyrande planprogram

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetting av privat detaljregulering for Grøn omstilling…

09-12-2020

Varsel om oppstart av omregulering Storkmarknes kystlandsby, Hadsel kommune

Ihht. Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved om at det er igangsatt arbeid med omregulering for Stokmarknes Kystlandsby, på Børøya. Tiltakshaver er Bernh.…

13-10-2020

Varsel om oppstart av planarbeid for Fana, gnr. 13 bnr. 366 mfl. Paradis S2 og S3, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Fana, gnr. 13 bnr. 366 mfl. Paradis…

24-09-2020