Varsel om oppstart av planarbeid for Lausanakken, Jondal kommune

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla at Bremnes Seashore AS har igangsatt planarbeid med mål om å…

11-02-2019

Varsel om oppstart av planarbeid for Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr. 498, Espehaugen Øst I/L3

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsarbeid for Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr.…

20-12-2018

Varsel om endring av reguleringsplan for Åsane videregående skole, kulturhus og bibliotek

Varsel om endring av reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, endring av reguleringsplan for Åsane videregående skole og kulturhus og bibliotek…

02-11-2018

Joma industriområde, Røyrvik

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid.

20-09-2018

Varsel om oppstart av reguleringsplan

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det meldt oppstart av arbeid med «Detaljregulering for Trovåg settefisk» i Vindafjord kommune.

13-09-2018

Varsel om oppstart detaljregulering Nybøhagen

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr. 41 Bnr. 757 m. fl,…

03-09-2018

Varsel om igangsetting av detaljregulering for ny gang- og sykkelveg langs fv. 705 mellom Elvran og Elvarli boligfelt.

På vegne av Stjørdal kommune og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering av en ca. 2…

22-06-2018

Varsel om utvidelse av planområde for detaljreguleringsplan Ytrebygda, gnr. 111 bnr. 83 m.fl. Kokstadvegen felt I/L2 øst, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 ble det 17.10.17 varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Ytrebygda, Gnr. 111…

29-05-2018

Varsel om oppstart av detaljregulering for Manger sentrum aust i Radøy kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det meldt oppstart av arbeid med reguleringsplan «Detaljreguleringsplan Manger sentrum aust» for eigedomen gnr/bnr 45/38…

28-05-2018

Varsel om oppstart av planarbeid for Åsane, Gnr. 188 Bnr. 97 m.fl., Åsane Senter

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for eiendommene nevnt i overskriften.

18-05-2018