Kunngjøringer

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan og invitasjon til informasjonsmøte – Planovergangstiltak ved Nustad, Meråker kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av eiendommene 22/4, 22/5, 22/48, 22/93,…

28-02-2017

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram – Kvernhusvika akvakulturområde

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) vert det no varsla om at det er satt i gong arbeid med reguleringsplan «Detaljregulering…

06-02-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Furukollen, Støren

Vi informerer om at det I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med…

02-02-2017

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det nå er satt i gang arbeid med reguleringsplanarbeid for Åsane VGS, ny videregåendeskole og kulturhus i Åsane.

Reguleringsplanen utarbeides av Multiconsult på vegne av Constructa Entreprenør AS for Hordaland Fylkeskommune.

20-01-2017

Varsel om oppstart av reguleringsplan – Trosnavåg settefiskanlegg

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) vert det no varsla oppstart om arbeid med reguleringsplan «Veg og kai Trosnavåg» for deler…

13-01-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Rana industri- og intermodale terminal

Vi informerer om at det I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med…

05-01-2017

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan av Soknes 1 og Kalvtrøa 6, Støren

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på Støren.…

21-12-2016

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Spongdalsvegen 828 – Gamle Spongdal skole

Vi informerer om at tomta til gamle Spongdal skole planlegges omregulert til boligformål og at planarbeidet nå settes i gang. Reguleringsplanen vil også omfatte…

16-11-2016

Varsel om oppstart av arbeid, høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Koloåsen steinbrudd

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for deler…

11-11-2016

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og høyring av planprogram for uttak av Stein i Bremanger kommune

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og §12-9 varslar Multiconsult ASA på vegne av Bremanger Q oppstart av planarbeid med konsekvensutgreiing for…

17-10-2016