1/4

Turbin nr. 2 under montering | Foto: Jørn Olav Myhre, Multiconsult

2/4

Havvindturbiner under montering på Eldøyane | Foto: Jørn Olav Myhre, Multiconsult

3/4

Turbin nr. 2 | Foto: Jørn Olav Myhre, Multiconsult

4/4

Det første fundamentet klargjort | Foto: Jørn Olav Myhre,

Statoil Hywind Pilot Park

Fundament for sammenstilling av havvindturbiner

Multiconsult har på oppdrag fra NorSea Group AS stått for design og prosjektering av 5 stk fundamenter for sammenstilling av vindturbinene. Hver turbin er på 6 megawatt, og blir sammenstilt på land før mating (sammenkobling) til sub-strukturene, som holder vindturbinene flytende og stabile.

Design har vært krevende både med tanke på lastberegninger, grunnforhold og konstruksjonsvalg. I tillegg har krav til byggetoleranser for fundamentene vært svært strenge, da fundamentene på land skal være helt identiske med de flytende substrukturene. Det er også designet et «pin and bucket-arrangement» for sikkert avløft og mulig tilbakesetting av en komplett vindturbin.

Løsning av oppdraget

Opprinnelig løsning for fundamenter var basert på 20x20m betongfundament på etablert fylling. Da bæreevne til fylling viste seg vanskelig å dokumentere, ble fundament redesignet med 20 stålkjernepæler i fjell under fylling.

Dette er verdens største flytende havvindturbiner, der hver turbin har en vekt på 1.200 tonn, en rotordiameter på ca. 160m og en høyde på ca. 180m. Fundamentene er designet for å tåle en 100 års returperiode med tanke på vindlaster.

Våre tjenester

  • Forstudie for fundament og turbinplassering
  • Utarbeide GA for fundamenter med tilkomst for kranskipet Saipem 7000 og areal for logistikk og operasjoner
  • Design og detaljprosjektering av fundament med «pin & bucket» for mulig tilbakesetting av komplett turbin
  • Bergteknikk og koordinering av Geoteknikk
  • SØK