1/3

Klar for idriftsettelse | Foto: Multiconsult

2/3

Rotorløft | Foto: Multiconsult

3/3

Visningsbygg | Foto: Multiconsult

Ytre Vikna vindkraftverk

Detaljprosjektering og gjennomføring

Ytre Vikna vindkraftverk, trinn 1, sto ferdig oktober 2012. Anlegget er lokalisert i Vikna kommune, Nord-Trøndelag. Anlegget består av 17 direktedrevne vindturbiner fra Enercon, klasse IEC IA, med totalt 39 MW installert effekt.

Multiconsult var involvert i alle tidligfasestudier og har i tillegg hatt ansvar for planlegging, prosjektering, kontraktsoppfølging, gjennomføring, nett, byggeledelse, samt utarbeidelse og oppfølging av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA).

Vindkraftanlegget ble ferdigstilt innenfor budsjett og tid.

Løsning av oppdraget

Ytre Vikna vindkraftverk er lokalisert i et kystområde med høy vind. Vindturbinene ble tatt i land i Rørvik og transportert til Ytre Vikna med spesialkjøretøy. Det ble valgt å bygge innendørs transformatorstasjon for beskyttelse mot saltpåvirkning. Det er i tillegg bygget et servicebygg og et visningsbygg. Visningsbygget er åpent for publikum hele året.

Av infrastuktur er det bygd 8 km internvei hvor internt kabelnett er lagt i veiskulder. Vindkraftverket er tilknyttet regionalnettet i Rørvik via en ny 20 km 132 kV kraftlinje. Turbinfundamentene som ble valgt er gravitasjonsfundament. Betongvolum pr. fundament er ca. 350m3. Oppstillingsplassene ble bygd etter turbinleverandørs spesifikasjoner.

Våre tjenester

  • Prosjektering og rådgiving
  • Forespørsler
  • Kontraktsledelse
  • Produksjonsoptimering
  • Vindressurs
  • Støy- og skyggekast
  • Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)
  • Byggeledelse/SHA