1/2

Fosen landskap | Foto: Multiconsult

2/2

Landskap | Foto: Multiconsult

Fosen Vind DA

Byggherres konsulent

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA. Sammen bygger de Europas største landbaserte vindkraftanlegg og Multiconsult er byggherrens rådgiver. Prosjektet består av seks vindkraftverk. Til sammen skal 278 vindturbiner installeres med en samlet ytelse på 1000 MW. Omlag 11 milliarder norske kroner skal investeres.

Multiconsult leverer tjenester innen ytre miljø, civil inkludert kai, elektro, geologi, inkludert kontroll av design og underlag levert av entreprenører, samt oppfølging på byggeplass. I tillegg inkluderer rammeavtalen en rekke opsjoner som byggeledelse, prosjektledelse, tjenester innen HMS, oppfølging av linjebygging og andre relevante rådgivningstjenester under utbyggingen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult er engasjert som byggherrens konsulent. Vi utfører oppdrag både i samarbeid med byggherre og selvstendig innenfor alle fagdisipliner hvor byggherre ikke har kapasitet eller har behov for hjelp.

Roan og Storheia vindkraftverk er under bygging. Pr. november 2016 har vi bl.a. byggeledelse for Roan vindkraftverk, samt utarbeidelse og oppfølging av MTA for Roan og Storheia vindkraftverk. For Hitra 2 vindkraftverk har vi forprosjektert nett og internkabling. Prosjektering av produksjonsradial for to vindkraftverk er utført, samt at vi prosjekterer to nye. I tillegg er det utført nettanalyser for fire vindkraftverk og prosjektering av to kaianlegg.

Alle vindkraftverkene skal være i drift i løpet av 2020.

Våre tjenester

  • Prosjektering og rådgiving
  • Forespørsler
  • Nettanalyser
  • Grunnundersøkelser land og sjøbunn
  • Miljø,- transport- og anleggsplan (MTA)
  • MTA koordinator
  • Byggeledelse