Multiconsult Energi vindkraft Høg-Jæren Energipark

Støp av fundament for turbin | Foto: Multiconsult

Høg-Jæren Energipark

Vindkraftverket består av 32 vindmøller, hver med en effekt på 2,3 megawatt, en navhøyde på 80 meter og en rotordiameter på 93 meter.

Jæren Energi sin anleggskontrakt på 130 millioner kroner med Kruse Smith AS, som sammen med Risa AS bygget veier, vindmøllefundamenter og servicebygg. Multiconsult ha vært underkonsulent for Kruse Smith. Det er bygget 25 kilometer med anleggsveier.

Multiconsult har utført detaljprosjektering for vindmøllefundamenter og servicebygg. For vindmøllefundamenter har Det Norske Veritas verifisert alle dokumenter. DNV har her stilt store krav til prosjekteringen i form av valg av standarder, teorigrunnlag og ulike effekter som det normalt ikke tas hensyn til, men som kan være betydelige for vindmøllefundamenter.

Løsning av oppdraget

Turbinfundamentene er løsmassefundamenter, 17,5 x17,5 m i utbredelse og 4 m høye. Fundamentene er dokumentert når det gjelder alt fra syklisk degradering av masser under fundamentene til utmatting
av gysemasse mellom betongfundament og stålmast.

Oppdraget har vært utfordrende på grunn av de store krav til dokumentasjon som har gått langt ut over det som stilles til et ordinært byggverk. På grunn av dette ble det benyttet geoteknisk ekspertise og beregningsverktøy fra offshoremiljøet i
Multiconsult.

Våre tjenester

  • Konstruksjonsteknisk og geotekniske beregning og dokumentasjon av betongfundamenter og grunn under turbinfundamenter.
  • RIB for administrasjonsbygg.