Energi Prosjekt Borregaard kraftverk

Generatorgruve | Foto: A. Anker-Rasch, Multiconsult

Borregaard kraftverk

Forprosjekt og detaljprosjektering

Kraftverket ligger på vestsiden av Sarpsfossen, inne på fabrikkområdet til Borregaard Ind. Ltd., i Sarpsborg.

Bistand til byggherre på forprosjekt, underlag for beslutning om utbygging, utarbeidelse av anbud og detaljprosjektering for de bygningstekniske arbeidene på komplett ombygging/utskifting av 2 stk. 10 MW turbiner. Inntakskonstruksjonene for i alt 4 aggregater ble total renovert samt at eksisterende kranbane med lengde 75 m i kraftstasjonen ble kontrollregnet og rehabilitert for å tåle en kran med dobbel kapasitet i forhold til den eksisterende krana.

Løsning av oppdraget

De eksisterende turbinene ble satt i drift i 1908. Disse ble pigget/meislet løs, delt opp i håndterbare enheter og løftet ut etter at taket var fjernet. Eksisterende kranbane ble rehabilitert og ny kran med dobbelt kapasitet ble montert for innløft av aggregater.

Oppstrøms vegg i kraftstasjon har fult vanntrykk og bæresystemet for denne veggen ble totalt omkonstruert fra innvendige skråstag til utvendige strekkstag i forbindelse med total ombygging av inntaket.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Anbudsdokumenter vannkraft
  • Detaljprosjektering