kraftstasjon, vittingfoss, multiconsult, energi

Kraftstasjon | Foto: Multiconsult

Vittingfoss kraftverk

Aggregat 5

For å øke kapasiteten, og etter hvert erstatte de eldste aggregatene i den gamle kraftstasjonen, utvides anlegget med en ny kraftstasjon og ett nytt aggregat 5.

I tillegg rives den eksisterende dammen i Nordfossen og konstruksjoner i inntaket. Disse erstattes med ny dam med flomluke og ny inntakskonstruksjon.

Det blir også gravd/sprengt ut en ca. 90 m lang avløpskanal i forbindelse med den nye stasjonen.

Løsning av oppdraget

  • Utarbeidelse av forespørselsdokumenter og arbeidstegninger for bygge- og anleggsarbeider
  • Utarbeidelse av forespørselsdokumenter og kontrakter for maskin- og luketekniske arbeider
  • Oppfølging av maskin og luker ved produksjonssted og på anlegget
  • Utarbeidelse av teknisk plan
  • Utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap
  • Ing. geologisk rådgivning i forbindelse med fjellarbeider i kraftstasjon, dam og utløpskanal

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering for bygge- og anleggstekniske arbeider
  • Rådgivningstjenester og oppfølging for maskin og luker
  • Flomkapasitetsberegninger
  • Tekniske planer til NVE