Energi Prosjekt Reina kraftstasjon

1/2

Reina Kraftstasjon | Foto: Multiconsult

Energi Prosjekter Reina dam

2/2

Reina dam | Foto: Multiconsult

Reina kraftverk

Detaljprosjektering

Reina kraftverk ligger i Sør Aurdal kommune i Oppland. Kraftstasjon er plassert nederst i Reina elv som er en sideelv med samløp til Begnavassdraget ca. 2 km. ovenfor Bagn sentrum.

Anlegget består av:

 • Kraftstasjon med avløpskanal, makinsal, kontrollrom og traforom. Fundamenter og dekker utført i plasstøpt betong. Vegger og tak av leca og tre.
 • Nedgravd rørgate, GRP og duktilt rør, Ø 700/Ø 800 mm.
 • Massiv betongdam med inntak, fundamentert på fjell.
 • Nye adkomsttveg (ca.0,6 km) til kraftstasjon og oppgradert skogsbilveg (ca.1 km) til dam.

Løsning av oppdraget

 • Utarbeidelse av forespørselsdokumenter
 • Utarbeidelse av arbeidstegninger for anleggstekniske arbeider
 • Utarbeidelse av teknisk plan til NVE
 • Svinge- og trykkstøtsberegninger

Våre tjenester

 • Anbudsdokumenter
 • Planmateriale for miljø- og sikkerhet
 • Detaljprosjektering
 • Koordinering/oppfølging