Eksisterende dam bli hevet med 5 meter | Foto: Multiconsult

1/3

Eksisterende dam bli hevet med 5 meter | Foto: Multiconsult

Verma elv og Raumabanen med utsikt over Romsdalen | Foto: Multiconsult

2/3

Verma elv og Raumabanen med utsikt over Romsdalen | Foto: Multiconsult

3/3

Nye Verma får utløp like nedstrøms Vermefossen | Foto: Multiconsult

Nye Verma kraftverk

Tilbudsforespørsel og detaljprosjektering av vannkraftverk

På oppdrag fra Rauma Energi AS har Multiconsult vært tverrfaglig rådgiver og prosjekterende for alle fag, samt ansvarlig for detaljprosjektering og koordinering.

Nye Verma kraftverk vil bli et nytt anlegg i fjell med 22,5 MW installert effekt som vil erstatte eksisterende kraftverk. Kraftverket som ligger i nydelige omgivelser i Romsdalen vil utnytte fallet mellom nytt inntak i dam Verma og senter turbin i ny kraftstasjon i fjell. Brutto utnyttet fall blir om lag 425 m. Utløpet i Raumaelva blir ved foten av Vermefossen der Verma og Rauma elv møtes. Som følge av utbyggingen vil den totale energiproduksjonen bli 119 GWh.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har stått for full prosjektering inkludert optimalisering av vannvei og kraftstasjonsplassering, samt utforming av nytt magasin og hevet dam. I tillegg har vi utarbeidet Teknisk plan og Detaljplan for Miljø og landskap. Vi står også for detaljprosjektering av fjell- og byggetekniske arbeider, samt oppfølging av berg og tunnelarbeider.

Prosjektet omfatter ca. 530 meter trykksjakt, 1,5 km tunnel, heving av eksisterende damhøyde med 5 meter og ca. 4,5 km opprustning av adkomstveier. I tillegg omfatter prosjektet to nye broer samt riving og sanering av eksisterende anlegg.

Våre tjenester

  • Grunnundersøkelser
  • Seismiske undersøkelser
  • Optimalisering av vannvei og kraftstasjonsplassering
  • Detaljplan for miljø og landskap
  • Teknisk plan
  • Tilbudsdokumenter
  • Miljøkartlegging
  • Detaljprosjektering