Multiconsult Energi Vannkraft Kykkelsrud

1/2

Kykkelsrud kraftstasjon | Foto: Multiconsult

2/2

Kykkelsrud kraftstasjon flomløp | Foto: Multiconsult

Kykkelsrud kraftverk

Kykkelsrud kraftverk er et vannkraftverk i Glomma i Askim kommune i Østfold fylke.

Nye Kykkelsrud FKF4 erstatter 12 nedlagte turbiner og er nummer 4 av den nye delen av anlegget. Eksisterende dam benyttes som fangdam i byggetida. I ny stasjonsbygning er det planlagt en vertikal Kaplanturbin med 185 m³/s slukeevne. Nye kraftverk skal produsere 350 GWh/år med installert effekt på 40 MW.

Våre tjenester

  • Anbudsutarbeidelse
  • Kontraktsforhandlinger
  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging i byggefasen