kraftstasjon, rendalen, multiconsult, energi

Kraftstasjon -lengdesnitt | Illustrasjon: Multiconsult

Rendalen 2 kraftverk

Detaljprosjektering

Gamle Rendalen kraftverk utnytter et brutto fall på 210 m mellom Glomma ved Høyegga og Nordre Rena elv ved Lomnessjøen. Vannet overføres via en 29 km lang overføringstunnel med tverrsnitt på 43 m2.

Løsning av oppdraget

Det nye anlegget består av:

 • Ny kraftstasjon i fjell i umiddelbar nærhet til gamle Rendalen kraftverk
 • Nye adkomsttunneler, klarekammer/ventilkammer og trykksjakt
 • Gjennomslag til eksisterende tilløps- og avløpstunnel
 • Oppgradering av utendørs koblingsanlegg som utvides med et bryterfelt
 • Nytt portalbygg ved påhugg adkomsttunnel

Våre tjenester

 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter
 • Detaljprosjektering bygg
 • Detaljprosjektering vvs
 • Detaljprosjektering kjøle- og lenseanlegg
 • Geologisk oppfølging på anlegg
 • Heisbeskrivelse