1/2

Dam Sarvsfoss under bygging, sett nedstrøms | Foto: Multiconsult

2/2

Dammen sett nedstrøms | Foto: Andrew Bekkelund

Brokke- og Skarg kraftverk, og Dam Sarvfossen

Detaljprosjektering av nye Skarg kraftverk med vannvei og dam. Prosjektet inkluderer en kraftstasjon med 2 aggregater á 12 MW, totalt 24 MW.

Det skal bygges over 20 km overføringstunneler med 10 bekkeinntak fra Brokke Nord og Sør til henholdsvis nye Skarg kraftverk og eksisterende Brokke kraftverk. Ved Sarvfossen skal det bygges en ny 50 meter høy dobbeltkrummet buedam.

Våre tjenester

  • Oppdragsledelse
  • Detaljprosjektering bygningsmessige arbeider
  • Ing.geologisk oppfølging
  • ELMEK-forespørsler og bistand