1/4

Dam Sarvfossen, ferdig bygget | Foto: Multiconsult

2/4

Skarg kraftstasjon | Foto: Multiconsult

Multiconsult Energi Vannkraft Skarg kraftverk og dam Sarvfossen

3/4

Dam Sarvsfoss under bygging, sett nedstrøms | Foto: Multiconsult

Multiconsult Energi Vannkraft Skarg kraftverk og dam Sarvfossen

4/4

Dammen sett nedstrøms | Foto: Andrew Bekkelund

Brokke- og Skarg kraftverk, og Dam Sarvfossen

Detaljprosjektering av nye Skarg kraftverk med vannvei og Sarvfossen dam, og detaljprosjektering av Brokke kraftverk.

Skarg kraftverk er en kraftstasjon med 2 aggregater á 12 MW, totalt 24 MW. I tillegg bestod prosjektet av 10 km vanntunneler og 5 inntak. Det er bygget en ny, 50 m høy, dobbeltkrummet buedam i Sarvfossen. Produksjonen er 70 GWh/år.

Detaljprosjektering av Skarg kraftverk inkluderer kraftstasjon, vannvei, dam og alle andre byggtekniske arbeider. Konstruksjonstilsyn inkluderer damfundament, tunneler, elektro-mekanikk- og hydraulikkleverandør.

Brokke kraftverk omfattet bygging av nye vannveier for eksisterende kraftverk med 10 km lang vanntunnel med 5 nye inntak. Dette økte produksjonen med 105 GWh/år.

Våre tjenester:

  • Oppdragsledelse
  • Detaljprosjektering til bygningsmessige arbeider
  • Ingeniør geologisk oppfølging
  • Elektro-mekanisk forespørsler og bistand
  • Hydraulikk forespørsler og bistand
  • VVS prosjektering, anbuds og bistand
  • Vei prosjektering