1/2

Mount Coffee Spillway |Foto: Anders Tørklep

Vannkraft

Multiconsult har Norges største og ledende miljø innenfor rådgivning og prosjektering av vannkraft både i Norge og internasjonalt.

Vi leverer tjenester innen alle fagområder knyttet til vannkraft, og har vært sentral i norsk vannkraftutvikling i mer enn 100 år.

Multiconsult er involvert i alle faser i utvikling av vannkraftprosjekter. Vår kompetanse strekker seg fra planlegging of miljøundersøkelser, til detaljprosjektering og byggeoppfølging.

Vi leverer ingeniørtjenester for vassdragsanlegg innenfor all fagområder og klasser.

NØKKELREFERANSER

  • Vittingfoss kraftverk
  • Mt. Coff ee kraftverk (Liberia)