1/4

Foto: Kurt Benonisen, Multiconsult

2/4

Foto: Torfinn Eriksen , Vranger Kraft

3/4

Foto: Torfinn Eriksen, Varanger Kraft

4/4

Foto: Helge Dalbu, Multiconsult

Raggovidda vindkraftverk

Ledende rådgiver innen realisering av vindprosjekter

Multiconsult har deltatt i planlegging og prosjektering av anlegget, samt utarbeidet forespørsler og gjennomført kontraktsforhandlinger. I byggefasen har vi hatt prosjektledelse og fagansvar innen alle disipliner, samt leid ut egen byggeleder.

Prosjektet ble gjennomført med 7 byggherrestyrte sideordnede kontrakter. Varanger KraftVind, etablert i 2012, er et datterselskap av Varanger Kraft. Varanger KraftVind eier og driver Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune, offisielt åpnet september 2014.

Løsning av oppdraget

Oppdraget startet i 2010 med energiberegninger og befaringer for å bestemme veiføring og layout. Det ble også gjennomført miljøstudier, og arbeidet med miljø-, transport-, og anleggsplan (MTA) ble startet opp. Forespørsler på de ulike kontraktene ble sendt ut i 2012 og kontraktene var ferdigsignert 2013. Arbeid på anlegget kunne starte opp med bygging av vei og trafostasjon sommeren 2013. Sommeren etter ble turbinene installert med en
total effekt på 45 MW, dvs 15 stk Siemens 3 MW. Total gjennomføringstid 1 år og 3 måneder.

Multiconsults erfaring fra tidligere prosjektgjennomføring innen vindkraft ble viktig i prosessen med koordinering mellom mange fag. Det var høyt fokus på HMS og tett oppfølging av de enkelte kontraktene.

Våre tjenester

  • Rådgivning
  • Prosjektering
  • Kontrahering
  • Prosjektledelse
  • Prosjektstyring