Vurdering og registrering av geologiske forhold | Foto:Stian André Løkken, Multiconsult

1/3

Vurdering og registrering av geologiske forhold | Foto:Stian André Løkken, Multiconsult

Målinger med Schmitt-hammer | Foto: Andrew Dunn, Multiconsult

2/3

Målinger med Schmitt-hammer | Foto: Andrew Dunn, Multiconsult

Venstre: Vurdering og registrering av geologiske forhold | Foto: Ole Håvard Barstad, Multiconsult

3/3

Vurdering og registrering av geologiske forhold | Foto: Ole Håvard Barstad, Multiconsult

Tellenes Vindpark

Geologisk vurdering av grunnfundamenter for vindturbiner

Det er planlagt en utbygging av totalt 50 turbiner i Tellenes Vindpark i Sokndal og Lund kommune. Vindparken omfatter et område på ca. 30 km2 rundt gruveområdet til Titania AS. I forbindelse med dette prosjektet har ingeniørgeologer fra Multiconsult utført en geologisk vurdering av grunnfundamentene for hver av de 50 planlagte turbinplasseringene.

Løsning av oppdraget

På oppdrag for SunEdison Norway Holdings B.V. ble totalt 50 lokaliteter for fundamentering av vindturbiner i Tellenes Vindpark geologisk vurdert. Multiconsult ASA stilte med totalt tre ingeniørgeologer fra kontorene i Bergen og Ålesund, som utførte feltarbeid i perioden november og desember 2015. Innsamlet data om grunnforhold og bergmassekvalitet ble brukt til å vurdere om lokalitetene var egnet for fundamentering av vindturbinene, og evt. foreslå bedre nærliggende grunnfundamenter.

Det ble også foretatt en vurdering av hvilken grad turbinfundamentene vil bli påvirket av vibrasjoner fra sprengningsarbeider i gruven til Titania AS. Vibrasjonsmålinger ble utført ved lokaliteter i nærheten av gruven.

Våre tjenester

  • Feltarbeid
  • Geologisk vurdering av egnede lokaliteter for fundamentering av vindturbiner
  • Rapportering