Vamma, kraftverk, oppgradering, aggregater, energi, multiconsult

Maskinsal Vamma kraftverk | Foto: Multiconsult

Vamma kraftverk

Oppgradering av 5 aggregater

Vamma kraftverk er et elvekraftverk med lavt trykk, og ligger ca 15 km nedenfor Øyeren i Askim kommune.

Vamma kraftverk består av 10 horisontale Francis doble trommeturbiner og en vertikal Kaplan turbin. Prosjektet omfatter en oppgradering av de 5 eldste aggregatene fra 8.8 MW til 11 MW. Dette innebærer:

  • Komplette nye turbiner installert i eksisterende spiraltrommer
  • Oppgradering av generatorer tilsvarende økningen i effekt. Dette innebærer utskiftning av statorviklinger og rotorblikk som medfører at restlevetiden er som ny
  • Utskiftning alt av kontroll- og måleutstyr for de oppgraderte aggregatene

Våre tjenester

  • Kvalitetssikring og oppfølging av komplett oppgraderings prosjekt
  • Utarbeide tekniske spesifikasjoner og dokumenter for tilbudskonkurranse, evaluering av tilbud og kontraktsforhandlinger
  • Teknisk oppfølging i design, produksjon og konstruksjons faser inkludert idriftsettelse av alle aggregat
  • Oppfølging i garanti perioden for alle de 5 aggregatene