Energi Prosjekt Flatenfoss kraftverk

Ledeapparat | Foto: Multiconsult

Flatenfoss kraftstasjon 3

Forprosjekt og detaljprosjektering

Arendals Fossekompani ASA legger ned driften av kraftstasjonen Flatenfoss 1, bygget i 1927. Stasjonen har dårlig virkningsgrad og uhensiktsmessig drift. For å erstatte strømproduksjonen og utnytte vannføringen bedre, ble det bygget ny kraftstasjon, Flatenfoss kraftstasjon 3.

Det ble installert en fullregulert Kaplanturbin med slukeevne 75 m3/s og ytelse 7,1 MW. Generatoren er luftkjølt med luftinntak med filter og spjeld i stasjonsveggen og luftutblåsning via en kanal ut gjennom stasjonsveggen. Generatoren er plassert over høyeste undervannsnivå. Grindrensker fra Flatenfoss 1 ble flyttet til felles benyttelse i Flatenfoss 2 og 3. Bak varegrinda er det to rulleluker som kan stenge mot overvannet. Mot undervannet er det installert en glideluke for stengning.

Løsning av oppdraget

Den eksisterende steinmurdammen (ca. 10 m lang og ca. 12 m høy) mellom Flatenfoss 2 og bunntappelukene fungerte som oppstrøms fangdam og ble revet mot slutten av byggeperioden for å få plass til inntaket til den nye stasjonen.

Byggegropa var trang og sprengningsarbeidet måtte utføres forsiktig. For å redusere rystelsene ble tatt i bruk wiresaging for deler av sprengningen.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Anbudsdokumenter
  • Dokumentasjon til NVE
  • Detaljprosjektering