Multiconsult Energi vannkraft Smibelg og storåvatn

2/3

Oversikt Smibelg og Storåvatn | 3D: Multiconsult

3/3

Kraftstasjon | 3D-modell: Multiconsult

Smibelg og Storåvatn kraftverk

Smibelg Kraftverk: Prosjektet på østsiden av fjorden Gjenvalen veiløst og nås med ferge fra Kilboghamn (4 km) til kai bygget like utenfor portalen til kraftstasjonen som ligger 40 m inn i fjellet. Vannvei 10 km, grentunneler/sjakter for 3 bekkeinntak, inntak med utslag under vann i Smibelg, hovedmagasin 27 mill.m3/28 % reguleringsgrad. Ved Vakkerjordvatnet en pumpestasjon. Fall 506-470 m og installasjon 38 MW/netto 108 GWh.

Storåvatn Kraftverk: Veiløst på motsatt side av Gjenvalen 2 km fra Smibelg. Kraftstasjon 40m inn fjell 150m fra kai. Vannvei 8,7 km, grentunneler/sjakter for 1 bekkeinntak, 2 vanninntak, 3 inntak med utslag under vann i magasiner. Magasin 24,5 m.m3/47 %, fall 573-540 m med installasjon 25 MW/70 GWh og magasin 17,8 m. m3/79 %, fall 454-430 m med 8 MW/25 GWh.

Løsning av oppdraget

Komme fram til laveste utbyggingspris, men beholde kvalitet. Interaktivt med entreprenører for tunnelsystemene. Mange delentrepriser.

Våre tjenester

  • Prosjekt- og prosjekteringsledelse
  • Byggeteknikk
  • Geologi
  • Felt-/grunnundersøkelser
  • Maskinteknikk
  • Elektroteknikk
  • Hydrologi