vindkraft

Rådgiver i utbyggingen av Europas største vindportefølje

Multiconsult har inngått rammeavtale med Fosen Vind DA under utbyggingen av 1000 MW vindkraft i Midt-Norge.

24. februar 2016

Rammeavtalen omfatter tjenester innen bygg- og anleggsteknikk, elektro/mekanikk, kontroll av design og underlag levert av entreprenør, og oppfølging på byggeplass. I tillegg inkluderer rammeavtalen en rekke opsjoner som byggeledelse, prosjektledelse, tjenester innen HMS og ytre miljø, oppfølging av linjebygging og andre relevante rådgivningstjenester under utbyggingen, f.eks. prosjekteringstjenester.

Lokal og ledende rådgiver

– Vi gleder oss til å jobbe sammen med Statkraft i dette spennende prosjektet for å nå felles mål. Arbeidene vil ledes av vårt vindkraftmiljø i Midt-Norge, med umiddelbar nærhet til byggeaktivitetene på Fosen og i Snillfjord. Multiconsult er ledende på rådgivingstjenester innen vind i Norge i dag, og denne kontrakten er svært viktig for vår posisjon og videre utvikling, sier Helge Jenssen, avdelingsdirektør for Energi i Multiconsult.

Multiconsult anslår at rammeavtalen kan generere inntekter i størrelsesorden NOK 10-30 millioner i løpet av en fireårsperiode.

Positiv investeringsbeslutning

Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Anleggsarbeidene starter i andre kvartal 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. Det ligger fire prosjekter nord for Trondheimsfjorden og to sør for Trondheimsfjorden. De seks vindparkene er Roan, Storheia, Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet, Geitfjellet og Hitra 2.