vindmøllefundament, energi, multiconsult

Oversiktsbilde | Foto: Multiconsult

Havøygavlen

Vindmøllefundament

Multiconsult skal forestå nødvendige beregninger for korrekt dimensjonering av nytt fundament. Tilstrekkelig byggeunderlag skal produseres, og arbeidet skal følges til sluttkontroll.

Våre tjenester

  • Prosjektering