Raggovidda_1390x576

Foto | Bjarne Riesto. Raggovidda vindkraftverk

Raggovidda vindkraftverk åpnet

Torsdag 25. september ble Raggovidda vindkraftverk i Berlevåg kommune offisielt åpnet. Multiconsult har vært involvert under hele prosjektet, fra forprosjekt og frem til overlevering.

3. oktober 2014

Statssekretær Kåre Fostervold fra Olje- og Energidepartementet sto for åpningen, der også ordførere, entreprenører, samarbeidspartnere og bransjeorganisasjoner var representert. Prosjektet er gjennomført på kun 15 måneder. De 15 vindmøllene står nå klare til å produsere strøm nok til å dekke årsforbruket for om lag 9500 husstander.

Ferdigstilt til avtalt tid og budsjett

Varanger Kraft uttrykte stor tilfredshet med arbeidet Multiconsult har utført. Multiconsult har vært ansvarlig for prosjektering av alle fag, utarbeidet forespørsler og innhentet priser fra kvalifiserte leverandører. I tillegg har vi hatt prosjektledelse, disiplinledelse og byggeledelse i gjennomføringen. Under åpningen ble det vektlagt at selskapets arbeid har tatt ned risikoen i prosjektet.

– Gjennomføringen viser at vi har innfridd alle hovedmål med prosjektet; ingen fraværsskader, ferdigstilling innen oppsatt fremdriftsplan og kostnader innenfor gitte budsjettrammer. Nå gjenstår bare gode kraftpriser, god vind og høy tilgjengelighet på anlegget, for at dette blir lønnsomt for Varanger Kraft, sier prosjektleder Kurt Benonisen i Multiconsult.

Ingen fraværsskader, ferdigstilling innen oppsatt fremdriftsplan og kostnader innenfor gitte budsjettrammer

Godt forarbeid og positive tilbakemeldinger

Vindparken har fått stort lokalt engasjement og positive tilbakemeldinger på godt forarbeid. Blant annet ble reindriftsnæringen og grunneier tidlig involvert, som medførte at prosjektet er ett av få vindkraftprosjekt hvor konsesjonsvedtaket ikke har blitt påklaget til Olje- og Energidepartementet.

– Raggovidda-prosjektet har for NVE på mange måter vært et drømmeprosjekt. Konfliktnivået har vært usedvanlig lavt og kontakten med byggherre/konsulent har vært tett, sa Per Sanderud, Vassdrags- og energidirektør i sin tale.

– Samarbeidet med Varanger Kraft har vært basert på åpenhet og stor tillit til oss som gjennomføringsorganisasjon. Vi har dyktige medarbeidere med solid faglig erfaring fra tilsvarende prosjekter som vi har brukt inn i arbeidet. Vi har derfor taklet utfordringene underveis godt, som blant annet en svært kort barmarksesong og snørik vinter, sier Benonisen.

Se video av prosjektet her.