Aura Trafostasjon | Foto: Multiconsult

Aura transformatorstasjon

Ombygging og nybygg av kontrollhus og stasjonsområde

Multiconsult har prosjektert ombygging og nybygg av kontrollhus og stasjonsområde inkl. fundamentering av apparatanlegg, veger og parkeringsplasser, føringsveier.

Bygget inneholder kontrollanlegg, tekniske rom for stasjonen, reservekraft og servicearealer for personell. Kontrollrommet er EMP-sikret. Ombyggingen av kontroll- og apparatanlegget ble utført med kontinuerlig drift på stasjonen.

I tillegg er det prosjektert områdesikring av stasjonen mot flomvann og forskjønning av område mot eksisterende bebyggelse. Inkludert i flomsikringen er voll for innsyn, avskjærende bekk og fossefall med tilhørende bruksplass.

Løsning av oppdraget

Oppdraget er gjennomført med tverrfaglig prosjekteringsgruppe arbeidende i tett relasjon med Statnett.

Ved oppstart ble det etablert en omforent fremdriftsplan som synliggjorde behov for oppstartsbefaring og utarbeidelse av et forprosjekt fra arkitekt for å finne løsning for bygget.

Ved oppstart detaljprosjektering utførte Multiconsult tverrfaglig prosjektering av oppdraget. Gjennom oppdragsgjennomføringen er det regelmessig avholdt tverrfaglig modell-gjennomgang med kunde for å avstemme fremdrift og løsninger.

Våre tjenester

 • Utarbeidelse av forprosjekt kontrollhus
 • Detaljprosjektering
  – Kontrollhus
  – Apparatanlegg
  – Infrastruktur
  – Landskap
 • Oppfølging i utførelsesperiode