Multiconsult Energi Elektro Follo Transformatorstasjon

1/3

Modell Follo Transformatorstasjon | 3D-modell: Multiconsult

Multiconsult Energi Elektro Follo Transformatorstasjon

2/3

Follo Transformatorstasjon | Foto: Multiconsult

3/3

Kraftlinjer | Foto:

Follo Transformatorstasjon

Ifm krav om økt transformatorkapasitet, skal Follo Trafostasjon bygges om/rehabiliteres.

Det skal utføres total rehabilitering av kontrollhuset for å tilfredsstille dagens krav, inkludert skjerpet EMP-krav. Ombyggingen skjer med anlegg i drift.

Utvendig etableres det to nye transformatorsjakter med tilhørende koblingsfelt. Hele infrastrukturen på stasjonen rehabiliteres ihht nye krav.

Mens byggearbeidene pågår, skal det hele tiden være full drift av anlegget. Dette stiller strenge krav til prosjekterte løsninger. Det er et stort fokus på SHA.

Løsning av oppdraget

Deltaker i prosjektetgruppe med ansvar for høyspent elektro, byggeteknikk, VVS, lavspent elektro, SHA/Miljø, Geoteknikk, Veg, Vann & Avløp. Det er utført tverrfaglig prosjektering i 3D. Trang byggeplass og varierende grunnforhold har vært utfordringer under byggefasen. Utarbeidet ROS analyse og Miljøsaneringsrapport.

Våre tjenester

  • Kontrollhus
  • Transformatorsjakter
  • Apparatanlegg
  • Signalkabler
  • Kraftkabler
  • Veier
  • Avløp
  • Midlertidige konstruksjoner