Multiconsult Energi Elkraft 2. 132kV komposittmaster

2. 132kV komposittmaster | Foto: Bertil Hegge

Elkraft

Multiconsult står for solide elkrafttekniske løsninger i kombinasjon med god prosjekt- gjennomføring og koordinering.

Multiconsult har i mer enn 100 år bidratt med rådgiving og prosjektering av kraftverk i Norge og internasjonalt. I de senere årene har tjenestene utviklet seg videre til også å omfatte leveranser for norske og internasjonale nettkunder.

Selskapets rådgivere leverer tjenester til kraftkunder for alle typer anlegg og alle spenningsnivåer. Multiconsult kan i tillegg tilby lokale, tverrfaglige prosjekterings- og anleggstjenester tilpasset kraftbransjens behov.

Multiconsult leverer alt fra fagstudier til komplette, tverrfaglige prosjekteringsoppdrag.

Oppdragene kan omfatte rådgiving, prosjektering og/eller byggeledelse for alle spennings- nivåer. Fra distribusjons- og regionalnett og opp til sentralnett, inkludert kontrollanlegg, lavspente og høyspente hjelpeforsyningsanlegg og komplette systemer for jording. Multiconsult leverer også tilsvarende tjenester for ledende aktører innenfor vindkraft og PV/solenergi.

I tillegg til å levere de gode tekniske løsningene skal Multiconsult også å være ledende innen effektiv gjennomføring og styring kraftoppdrag.