1/2

Kabelmast 3A | Foto: Stein Øksnes, Multiconsult

2/2

Montasje av kabelmast | Foto: Wiktor Sørgård, Multiconsult

Åsmulfoss Kraftverk

Spenningsoppgradering av nettilknytning

Nettilknytningen av Åsmulfoss kraftverk er spenningsoppgradert fra 66 kV til 132 kV. Prosjektet omfattet:

 • Prosjektering og bygging av 1 km ny 145 kV komposittlinje
 • Prosjektering og bygging av 1 km 145 kV kabel forlagt i trekkerør
 • Etablering av ny 22 kV stasjonsforsyning
 • Etablering av nytt utendørs koblingsanlegg
 • Ombygging av eksisterende 66 kV- bryterrom og transformator celle

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet/prosjektert et detaljert anbudsunderlag for nytt 145 kV linjeog kabelanlegg og fundamenteringsarbeider for nytt utendørs apparatanlegg i forbindelse med spenningsoppgradering av Åsmulfoss kraftverk. I tillegg har Multiconsult bidratt med detaljprosjektering og arbeidsbeskrivelser for løsninger inne i eksisterende 66 kV transformatorsjakt samt byggeledelse i utførelsesfasen.

Grunnet stort vanntap ved utetid har nøye planlegging og tett oppfølging av entreprenører vært en viktig suksessfaktor i dette prosjektet. Vi har gjennom hele prosjektet hatt tett samarbeid med kunden NTE Energi.

Eksisterende transformatorcelle (bygget for 66 kV) har skapt utfordringer med hensyn til plass behov.

For å sikre en nøyaktig utførelse på så kort tid har vi bistått med kontrahering av laseroppmåling av aktuelle deler av kraftverket, samt videre bearbeiding og bruk av laserdataene i prosjekteringen av høyspentanlegget.

Våre tjenester

 • Linje- og kabelprosjektering:
  • Traséplanleggning
  • Utarbeidelse av linjeprofiler
  • Landmåling/utsetting av masteplasser
  • Utarbeidelse av forespørselsunderlag for komposittmaster
  • Arbeidstegninger
  • Anbudsunderlag, montasje- og
   materielleveranser
  • Bistand i kontraheringsfasen
  • As-built revisjoner
 • Civil-arbeider apparatfelt:
  • Utarbeidelse av anbudsunderlag
  • Utarbeidelse av fundamenttegninger (bøyelister m.m.)
  • Utarbeidelse av Jordingstegninger
 • Detaljprosjektering av 145 kV apparatanlegg i eksisterende bygg med begrenset plass:
  • 3D-modellering av rom og apparater
  • Bruk av laserdata (punktskyer)
  • Bygge- og montasjetegninger for
   braketter og kabelbroer
 • Byggeledelse:
  • Kontraktsoppfølging
  •  Grensesnittsoppfølging
  • Planlegging