Dammer

I løpet av de siste 100 årene har Multiconsult opparbeidet seg kompetanse og lærdom innen vannkraftutbygging, både fra Norge og utland. En så lang fartstid i bransjen skaper et kreativt og erfarent dam-miljø. Multiconsult er helt i front når det gjelder å benytte moderne hjelpemidler og teknikker.

Multiconsult har lang erfaring innen planlegging, prosjektering, fundamentering, revurdering og ombygging av dammer. Selskapets erfaring med både små og store dammer spenner fra standard gravitasjonsdammer og fyllingsdammer til hvelvdammer med dobbel kurvatur og tre-/aluminiumsplatedammer.

Multiconsult dekker alle relevante fag i forbindelse med vannkraftutbygging inkludert miljø, landskapsarkitektur og økonomi. I tillegg innehar fagmiljøet norgesledende ekspertise innen geologi/geoteknikk og betongdimensjonering. Gjennom tett samarbeid mellom fagmiljøene i Multiconsult finner man det beste damalternativet fra et helhetsperspektiv.

Selskapet jobber i alle damprosjektfaser fra planlegging med idéstudier, tidligfase-, for- og anbudsprosjekter til implementering med detaljprosjektering, byggeplassoppfølging og byggeledelse. I tillegg har fagteamet stor erfaring med revurderinger og vedlikehold/ombygginger av eksisterende dammer.

I tillegg er Multiconsult blant de ledende selskapene innen bruk av 3D-visualisering i forbindelse med prosjektplanlegging, og ledende innen elementmetodeberegninger i forbindelse med prosjektering.