1/2

Oversikt dam Helgedalsvatn | Foto: Multiconsult

2/2

Dam Helgedalsvatn | Foto: Multiconsult

Dam Helgedalsvatn

Rehabilitering av fyllingsdam klasse 4

Dam Helgedalsvatn er en 127meter lang og 24 meter høy steinfyllingsdam med morenetetning. Dammen er hovedsakelig fundamentert på løsmasser (morene). Dagens flomløpet består av et asymmetrisk, v-formet fast overløp med lengde på 25 meter, fulgt av samlekanal og en avløpstunnel med lengde 73 meter. Dammen er plassert i bruddkonsekvensklasse 4. Rehabiliteringen omfatter heving av morenekjerne, ny plastring og ombygging av flomløp og bunntappeløp.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført revurdering, utarbeidelse av teknisk plan, tilbudsgrunnlag og plan for landskap og miljø. Arbeidene vil fremover omfatte detaljprosjektering og mulig oppfølging under bygging

Våre tjenester

  • Teknisk plan for rehabilitering
  • Konkurransegrunnlag
  • Bistand i byggefasen*
  • Uavhengig kontrollør*

*opsjoner