1/2

Damanlegg etter rehabilitering | Foto: Multiconsult

2/2

Damanlegg etter rehabilitering | Foto: Multiconsult

Rehabilitering Kallvassdammen

Utbedring av eksisterende fyllingsdam

Multiconsult har bistått Statkraft under rehabilitering av Kallvassdammen, en 49 m høy og 390 m lang fyllingsdam i klasse 4. Dammen ble bygget i 1966, og senere utbedret i 1972 og 1992. Dammen er utbedret for å møte krav til damsikkerhet i dagens regelverk. Multiconsult har bistått Statkraft Energi AS med alle disipliner i prosessen fra forprosjektering til oppfølging og fagansvar i byggetiden.

Løsning av oppdraget

Arbeidene inkluderer heving av dammens kjerne og fribord, etablering av nytt nedstrøms skråningsvern, utbedret lekkasjeoppsamlingssystem samt forsterkning av vangemur og overløpsterskel.

Våre tjenester

  • Teknisk plan til NVE
  • Detaljplan for Landskap og Miljø
  • Grunnlag for tilbudskonkurranse
  • Detaljprosjektering, og fagansvar alle fag
  • Uavhengig kontroll i byggetiden