1/3

Illustrasjon ferdig dam | Foto: Multiconsult

2/3

Plastring | Foto: Multiconsult

3/3

Namsvassdammen fyllingsarbeider | Foto: Multiconsult

Namsvassdammen fase II

Nybygging

NTE Energi AS har etter revurdering fått pålegg fra NVE om å oppgradere eksisterende dam Namsvatn i Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag. NTE har bestemt å bygge ny fyllingsdam nedstrøms til erstatning for eksisterende plate-/ hvelvdam i betong. I tillegg til ny dam må det etableres et omløp med tappeluke, samt et minstevassføringsarrangement. Eksisterende dam søkes delvis revet og arrondert på stedet. Dette er ikke avklart.

Løsning av oppdraget

Byggherren hadde i fase I utredet alternative løsninger og bestemt seg for bygging av ny fyllingsdam med asfaltkjerne til erstatning for eksisterende plate- og hvelvdam i betong ferdigstilt i 1951.

Multiconsult har hatt all prosjektering og planlegging av dam med omløpsarrangement, som er etablert i en omløpstunnel og inneholder tappeluke for beredskapsmessig tapping, 275 m3/s, og et minstevassføringsarrangement hvor behov for tapping varierer fra 2 – til 12 m3/s.

I tillegg til prosjektering og kontraktsoppfølging for både bygg og maskin har MC oppdraget med uavhengig kontroll på stedet. Oppdraget løses med en bredt sammensatt faggruppe.

Våre tjenester

Multiconsult har bistått med:

  • Prosjektering av ny steinfyllingsdam med asfaltkjerne
  • Prosjektering av omløpstunnel
  • Prosjektering tappeluke og minstevassføringsarrangement
  • Beskrivelse av bygningsmessige arbeider og bistand med kontrahering av entreprenør
  • Beskrivelse av luke og minstevassføringsarrangement og bistand kontrahering av leverandør
  • Oppfølging av leveranse luke og minstevassføringsarrangement med kontraktshandtering
  • Oppfølging bygningsmessige arbeider med kontraktshandtering
  • Utførelse uavhengig kontroll