Dam Dalevann

Dam Dalevatn

Dam Dalevatn

Undersøkelser av dam i Dale

Oppdraget har bestått i revurdering av dammen med forslag til forsterkning.

Løsning av oppdraget

Beregning av dammens stabilitet.

Våre tjenester

  • Tilstandsanalyse
  • Revurdering