Rehabilitering av Dam Storvatn

Multiconsult har nylig vunnet prosjekteringstjenester for rehabilitering av Dam Storvatn for Hålogaland Kraft i Harstad Kommune i Troms.

24. april 2017

Prosjektet omfatter prosjektering av tiltak for fyllingsdammen samt tilhørende betongkonstruksjoner og luker, så vel som stabilitetsberegninger for dammen, utarbeidelse av teknisk plan og anbudsdokumenter.

– Dette er et spennende oppdrag, som vi er svært glade for å ha vunnet. De siste årene har Multiconsult jobbet med mange liknende prosjekter og vi har dermed mye relevant erfaring og spesialkompetanse, sier Richard Duncumb, Seksjonsleder for Dammer og Undergrunn i Fornybar Energi oslo.

Oppdraget føyer seg inn i Multiconsults lang referanseliste for tekniske rådgivningstjenester innen dam rehabilitering. Nylige prosjekter inkluderer rehabilitering av Kallvassdammen for Statkraft Energi og rehabilitering av Mellomdammen og Nerdammen for Drammen kommune.