Kontraktsforlengelse ved prestisjeprosjekt i Albania

Multiconsult har fått forlenget sin kontrakt for oppfølging av damarbeider ved Moglicë-dammen i regi av byggherrens representant. Dammen er en del av vannkraftprosjektet Devoll i Albania.

26. april 2017

Multiconsult har fått forlenget sin kontrakt for oppfølging av damarbeider ved Moglicë-dammen i regi av byggherrens representant. Dammen er en del av vannkraftprosjektet Devoll i Albania.
Devoll Hydropower Sh.A (DHP), et datterselskap av Statkraft AS, har forlenget Multiconsults kontrakt for oppfølging på byggeplassen i forbindelse med vannkraftprosjektet Devoll i Sør-Albania.

Prosjektet består av vannkraftverkene Banjë og Moglicë. Ved Banjë begynte byggearbeidene i juni 2013 og anlegget ble satt i drift i 2016, mens byggearbeidene ved Moglicë ble påbegynt i juli 2014 og skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av 2018.

– De siste 30 årene har Multiconsult og Statkraft hatt et godt samarbeid. Multiconsult har et av verdens ledende rådgivningsmiljøer innen vannkraft, og vi er stolte over å kunne bidra til at våre kunder gjennomfører viktige prosjekter som Devoll på en god måte,” sier Helge E. Jenssen, Direktør for Fornybar Energi.

Moglicë-dammen – høyeste i sitt slag

Devoll er et prestisjeprosjekt. Det er det første store offentlig-private-samarbeidet i Albania, og en av de største investeringene i vannkraft i Balkan. Prosjektet består av to kraftstasjoner, Banjë og Moglicë, med en samlet installert effekt på 265 MW. Dette tilsvarer 17 % av Albanias energiforsyning, så prosjektet vil bidra vesentlig til å møte regionens økende kraftbehov.

Multiconsults tjenester inkluderer oppfølging av grunnarbeidene for Moglicë-dammen, herunder utgraving, arbeider i damfundamentet og injeksjonsarbeider, på vegne av kunden.

– Moglicë er en 320 m lang, 150 m høy og 460 bred steinfyllingsdam med asfaltkjerne, som blir en av verdens høyeste demninger i sitt slag når den står ferdig, så prosjektet er både meget interessant og teknisk utfordrende. Multiconsult har lang erfaring med å følge opp byggingen av vellykkede damprosjekter for vannkraftanlegg i forskjellige deler av verden. Våre medarbeidere på byggeplassen, ledet av Scott Galloway, har jobbet hardt og levert god kundestøtte, og det er takket være deres innsats at kontrakten er blitt forlenget. Det er veldig gledelig at vi kan fortsette å bidra til prosjektet,” forklarer Richard Duncumb, Multiconsults leder for Dam og Undergrunnsanlegg.