1/2

Dam Mysevatn oppstrøms | Foto: Multiconsult

2/2

Dam Mysevatn nedstrøms | Foto: Multiconsult

Dam Mysevatn

Revurdering av eksisterende steinfyllingsdam

Dam Mysevatn er inntaksmagasin for Mauranger kraftverk som ligger rett øst for Folgefonna, i Kvinnherad, Odda, Ullensvang og Jondal kommune. Magasinet er demmet opp av flere dammer ved magasinets nord-vestlige ende. Hoveddammen er en 58 m høy, 250 m lang steinfyllingsdam med morenekjerne i konsekvensklasse 2. Dammene ble bygget i perioden 1971-1973, med påbygningsarbeider i 1977-1979 og 2004-2005.  Dammene har mindre avvik og skal rehabiliteres for å tilfredsstille gjeldende krav i damsikkerhetsforskriften.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utførte revurdering av anlegget i 2013 og i 2017 utarbeidet Multiconsult en teknisk plan for rehabilitering av dammene. Arbeidet inkluderte:

  • Heving av damtetning
  • Etablering av nytt kronevern
  • Utbedre flomløpstunnel
  • Mindre betongarbeider

Våre tjenester

  • Teknisk
  • Revurdering
  • Teknisk plan for rehabilitering
  • Konkurransegrunnlag*
  • Bistand i byggefasen*
  • Uavhengig kontrollør*

*opsjoner