Rehabiliterer dam i Malawi

Multiconsult har signert kontrakt for oppfølging av rehabiliteringen og ombygging av Kamuzu Barrage i Liwonde i Malawi. 

27. november 2014

Multiconsults kontrakt er på 38 mill NOK, hvorav omtrent 2/3 av kontraktsverdien utføres av Multiconsults personell i Norge, samt selskapets mann på byggeplass. Multiconsults partner Willy & Partners fra Blantyre, stiller med øvrige personell på byggeplassen, ca 10 stk. Multiconsult har i perioden 2010-2013 utført detaljert design og utarbeidet anbudsdokumenter for prosjektet.

Arbeidet starter i oktober

Kamuzu Barrage er en 140 meter lang betongdam med 14 segmentluker som regulerer vannstanden i Lake Malawi og er viktig for å optimalisere tilførsel av vann til flere nedstrøms vannkraftverk og irrigasjonsanlegg. Det går stor trafikk over dammen, både biler, syklister og fotgjengere; så vel gjennomgangstrafikk som lokaltrafikk i Liwonde.

– Rehabiliteringen omfatter nye luker med automatisk styring, forbedrede forhold for fotgjengere og syklister, ny veibro for motorisert trafikk, og oppgradering av utstyr for håndtering av vannhyasint og andre flytende planter og siv i elven, sier Anders Gustav Pettersen, seksjonsleder for kraftverk, på avdeling energi i Oslo.

Kontakten ble signert i mai 2014, og startet umiddelbart med anbudsevalueringer og kontraktsinngåelser for byggekontraktene. Arbeidet på byggeplass startet opp i oktober 2014. Rehabiliteringsarbeidene er planlagt å ta 36 mnd og kontrakten har en varighet på 44 mnd. Oppdragsgiver er Government of Malawi, representert ved Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Development.