Multiconsult er rådgiver for utbygging av kraftforsyning fra land til Yggdrasil-feltet | Illustrasjon: Aker BP

Multiconsult bidrar i realisering av kraftforsyning til Yggdrasil

Multiconsult er valgt som rådgiver for Aker BP i forbindelse med utbygging av kraftforsyning fra land til Yggdrasil-feltet.

2. oktober 2023
Cato A. Mørk

Yggdrasil er et nytt felt for utvinning av olje vest for Bergen. Multiconsult skal levere all bygg- og anleggstekninsk prosjektering i forbindelse med kraftforsyningen fra land. I tillegg skal Multiconsult levere konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til utarbeidelse og oppfølging av kraftkonsesjonen, som miljøvurderinger, myndighetsdialog, søknader og oppfølging på byggeplass.

– Multiconsult har allerede bidratt med en rekke tjenester på studie- og forprosjektsfasen av prosjektet, og vi er glade for at Aker BP har gitt oss muligheten til å bidra videre inn i gjennomføringsfasen. For tiden er vi engasjert i flere prosjekter knyttet til elektrifisering av olje- og gassproduksjon, og dette prosjektet vil i likhet med de øvrige, bidra til å redusere klimagassutslipp fra feltutbyggingen, sier Jarle Søberg, prosjektdirektør i Multiconsult Norge AS.

Det planlagte kraftforsyningskonseptet omfatter ny transformatorstasjon i Børdalen i Samnanger, ny 11 kilometer lang kraftledning i Samnanger, kompenseringsstasjon ved Årskog i Fitjar og 255 kilometer sjøkabel fra Samnanger til Yggdrasil-området i Nordsjøen.

Aker BP er operatør for Yggdrasil-området, mens Equinor og PGNiG Upstream Norway er lisenspartnere. Sammen utvikler de området med stort hensyn til miljøet, og utbygging av kraftforsyning fra land er ett ledd i å sørge for et lavt klimafotavtrykk i prosjektet.

– Vi er svært glade for å inngå denne langsiktige avtalen med Multiconsult. Selskapet har allerede bidratt i prosjektet om kraftforsyning fra land til Yggdrasil i flere år og har levert høy kvalitet over tid, sier prosjektleder Tormod Huseby i Aker BP.

Kontrakten har for Multiconsult Norge AS en estimert verdi på 400 millioner kroner. Arbeidet med prosjektet varer til slutten av 2027.