Utbyggingsområdet i Metahara | Foto: Jørn Stave, Multiconsult

Metahara solkraftverk i Etiopia

Konsekvensutredning

Det statlige kraftselskapet i Etiopia planlegger utbygging av et 100 MW solkraftverk ved byen Metahara, 200 km øst for hovedstaden Addis Abeba. Prosjektet inngår i Power Africa, et USA-ledet initiativ for fornybar energi i Afrika. Kraftverket skal bygges og eies av et privat kraftselskap gjennom en internasjonal anbudskonkurranse.

Metahara-kraftverket skal levere strøm til sentralnettet i Etiopia og vil bli et av de største solenergianleggene i Afrika. Det er satt av et areal på 250 hektar i et ubebygd område langs hovedveien mellom Addis Abeba og Djibouti. Solcellepanelene og annet utstyr vil bli transportert på vei eller jernbane fra havnen i Djibouti.

Løsning av oppdraget

Multiconsult er ansvarlig for konsekvensutredningen av Metahara-kraftverket. Utredningen skal gjennomføres i henhold til nasjonal miljølovgivning og Verdensbankens retningslinjer og standarder. Dette er en forutsetning for at prosjektet skal få konsesjon og for at den private utbyggeren skal kunne skaffe internasjonal finansiering.

Viktige tema i utredningen er kartlegging av arealbruk og beregning av erstatninger til bønder og kvegfolk som bruker området på sesongmessig basis. I tillegg skal naturmiljø og biologisk mangfold kartlegges i forbindelse med at utbyggingsområdet ligger i nærheten av Awash nasjonalpark. Andre viktige tema er blant annet landskap og kulturminner. Det skal også utarbeides miljøplaner for bygge- og driftsfasen.

Våre tjenester

  • Melding
  • Konsekvensutredning
  • Miljøplaner