Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen Bjørn Troud

Solenergi | Foto: Øystein Holm

Solenergi, smart-grid og lagring

Solenergi er den energiteknologien som vokser raskest internasjonalt, godt hjulpet av rask teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Multiconsult er med på veksten med sitt solenergiteam som er ledende i Norge innen rådgivning og prosjektering av solkraftanlegg.

Solenergi kan utnyttes både i store solparker og på bygg. Her finner du mer informasjon om de tjenestene Multiconsult kan tilby innenfor solenergi på bygg.

Solenergiteamet til Multiconsult har solid erfaring fra alle nødvendige fagdisipliner og teamet utgjør Norges sterkeste fagmiljø for bruk av solenergi. Selskapets konsulenter har kompetanse som strekker seg helt fra teknologisk forskning via forstudier og systemdesign til due-dilligence og strategiske analyser.

Multiconsult bistår sine kunder med blant annet prosjektutvikling, forstudier, teknisk design, utarbeidelse av anbudspapirer, innkjøp og overtagelse. I tillegg hjelper selskapet kunder med å holde seg oppdatert på teknisk- og markedsmessig utvikling både i Norge og internasjonalt.

Ved siden av å samarbeide tett med norske forskningsmiljøer er Multiconsult medlem av Glava Energy Center og Norsk Solenergiforening.

Multiconsult utfører rådgivertjenester i alle faser av et solenergiprosjekt. Fra tidlig fase rådgivning til detaljprosjektering, bygging og oppfølging. I tillegg kan selskapet fungere som en uavhengig rådgiver ved salg og kjøp av eksisterende anlegg.

 • Prosjektutvikling
 • Veiledning for arkitekter
 • Kartlegging av lokale solenergiressurser med Meteonorm, PVGIS, Satel-light, med mer.
 • Befaring og vurdering av lokalitetens skikkethet for solenergiproduksjon
 • Produksjonsestimering med simuleringsverktøyet PVSyst (solceller)
 • Utarbeiding av tegningsunderlag, for både skisse- og detaljprosjekt
 • Utarbeidelse av anbudspapirer
 • DC- og AC-design for solkraftanlegg (enlinjediagram)
 • Optimalisering med hensyn til arealbruk, energiproduksjon og kostnader
 • Identifisering av optimalt teknologivalg / teknologivurdering
 • Dimensjonering av batteripakker for isolerte anlegg
 • Due Diligence
 • Integrasjon med Smart-grid