1/2

Solkraftanlegget skal bygges i denne lagunen ved hovedøya Mahe i Seychellene | Foto: Stanislas Merlet

2/2

Flytende solkraftanlegg.

Viktig milepel for flytende solkraftanlegg i Seychellene

Et nytt 4 MW flytende havbasert solkraftanlegg skal levere rimelig og ren kraft til strømnettet i Republikken Seychellene. Rettighetene til å utvikle og drive kraftanlegget ble nylig tildelt, med Multiconsult som anbudsrådgiver.

13. januar 2020
Cato A. Mørk

– Prosjektet er veldig nyskapende og teknisk utfordrende. Det at kraftprisen er billigere enn kostnaden ved energiproduksjon basert på diesel, sier noe om potensialet til denne delen av solenergiindustrien, sier Simon Gazdowicz fra Multiconsult, som arbeidet med de tekniske spesifikasjonene til anlegget.

Når endelige avtaler blir inngått, vil byggingen av anlegget ved hovedøya på Mahe starte. Prosjektet støttes av African Legal Support Facility og Clinton Foundation, med Trinity International LLP og Multiconsult Norge AS som transaksjons- og anbudsrådgivere.

Rimelig strøm

Tilbudsgivere leverte økonomiske tilbud i amerikanske dollar per kilowattime hvor de skal levere strøm gjennom en 25-årig kraftkjøpsavtale.

Quadran var den best evaluerte budgiveren for prosjektet med det laveste budet på $ 9,5 cent per kilowatt-timer. Dette er en betydelig økonomisk besparelse sammenlignet med dagens kostnad for å produsere strøm fra fossile brensler i Seychellene.

Viktig innovasjon

Flytende solcelleanlegg er utarbeidet i markeder i Asia og Europa, men disse installasjonene har vært på ferskvann som innsjøer og reservoarer. I storskala er det første gang et slikt anlegg bygges på sjøvann.

Les mer: