Foto: Stanislas Merlet

Skal utrede solkraftverk i Etiopia

Multiconsult skal utrede konsekvensene av et planlagt solkraftverk i Etiopia.

15. desember 2016

Det statlige kraftselskapet i Etiopia planlegger å bygge et 100 MW solkraftverk ved byen Metahara, 200 km øst for hovedstaden Addis Abeba. Prosjektet inngår i Power Africa, et USA-ledet initiativ for fornybar energi i Afrika.

Viktig milepæl

Multiconsult vant nylig en internasjonal anbudskonkurranse for konsekvensutredning av Metahara-kraftverket. Avtalen ble signert 2. desember og oppstart er planlagt i januar 2017. Oppdraget ledes av seksjon for naturressurser, i samarbeid med selskapets solenergi-spesialister.

– Vi har jobbet med miljø og sosiale spørsmål for store solkraftverk i Afrika tidligere, men dette er første gangen vi gjør en konsekvensutredning. Prosjektet blir en viktig milepæl for Multiconsult, sier seksjonsleder for naturressurser Gro Dyrnes.

Solenergi blir en stadig viktigere kilde til energisikkerhet og økonomisk utvikling i Afrika. De gjennomsnittlige kostnadene gikk ned med over 60 prosent fra 2009 til 2015. Solkraftverk har også den fordelen at utbygging kan skje mye raskere enn for de fleste andre energikilder.

Legger føringene for utbyggingen

Multiconsults konsekvensutredning vil inngå i en prosjektpakke som skal overleveres til private investorer som ønsker å delta i utbyggingen og driften av kraftverket. Oppdragsgiver for utredningen er Tetra Tech, som også tilrettelegger for finansieringen og de private eierandelene i prosjektet.

Det er satt av et areal på omtrent 250 hektar til byggingen av kraftverket, i tillegg til en kort trasé for ny kraftlinje. Multiconsults oppgave er blant annet å kartlegge arealbruk, naturtyper, landskap og kulturminner innenfor utbyggingsområdet, samt å foreslå gode miljømessige løsninger.

Multiconsult jobber også med solenergiprosjekter i Uganda og Botswana.