1/2

REMA Vinterbro med solceller på taket | Foto: Solcellespesialisten

2/2

Peter Bernhard - Asplan Viak, Trine Kopstad Berentsen - Solenergiklyngen, Jarand Hole - NVE, Magnus Sletmoe Dale - Multiconsult deltok i lansering av markedstallene.

Solkraftmarkedet i Norge doblet på ett år

Solkraftmarkedet i Norge doblet seg i fjor, viser den offisielle markedsstatistikken for solkraft i Norge, som er utarbeidet av Multiconsult for Solklyngen.

20. mai 2020

– Solenergiaktørene har vært i vekst i 2019, både i antall firma og i volum solenergi. Nå er tiden inne for å legge til rette for den veksten i solenergi vi trenger for å bli et fullelektrifisert samfunn. På den måten kan både solenergibransjen og det grønne skiftet komme styrket ut av koronakrisen, sier daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.

Åttedoblet marked siden 2015

I løpet av 2019 ble det installert over 51 MW med solceller i Norge. Dette er mer enn dobbelt så mye som året før, da det ble installert 23,5 MW. Samlet sett var det installert om lag 120 MW med solceller i Norge ved utgangen av 2019. Over 100 MW er tilknyttet strømnettet.

Tallene fra 2019 viser at om lag 60 prosent av solcellekapasiteten ble installert på nærings- og industribygg, og 35 prosent ble installert hos private husholdninger. Totalt sett ser vi med dette at solcellekapasiteten i Norge har åttedoblet seg siden utgangen av 2015.

– Rekordveksten i det norske solcellemarkedet understreker økende etterspørsel etter solcellesystemer fra både privat- og bedriftskunder, samt effekten av offentlige initiativ som Plusskundeordningen og støtteordninger for husholdningsanlegg, ifølge Magnus Sletmoe Dale, rådgiver i Multiconsult, som er ansvarlig for statistikken på oppdrag fra Solenergiklyngen og NVE.

Magnus Sletmoe Dale forteller om markedstallene:

– Ser vi bare på solcellekapasiteten som er knyttet til strømnettet i Norge, er den nå mer enn 30 ganger så stor som i utgangen av 2015. I løpet av fire år har den økt fra rundt 3 MW til over 100 MW. Dette kommer ikke som noen overraskelse på oss, og vi ser at solkraft vokser raskt i Norge, akkurat som i våre naboland og resten av verden, sier avdelingsingeniør i NVE, Jarand Hole.

Skaper nye jobber i Norge

AsplanViak har på oppdrag fra Solenergiklyngen utarbeidet en rapport om hvilke jobber som skapes i solenergibransjen. Rapporten gir en status på markedet og teknologiutviklingen, og viser det store bildet for solenergi de neste årene, både globalt og i Norge. Rapporten setter et særlig søkelys på Norges ansvar for å bidra til fremtidens viktigste globale energibærer, og ikke minst mulighetene vi har til å skape et nytt, grønt industrieventyr.

Solrapport2020

– At økningen i markedet fortsetter viser at både husholdninger og næringslivet har en økende bevissthet rundt hva solkraft er. Vi får også et innblikk i hva som kommer til å skje globalt fremover. Det er dramatiske endringer på gang, og solenergi blir det foretrukne valget på verdensbasis. Lav pris og klimahensyn driver denne utviklingen, sier Peter Bernhard, Sivilingeniør Energi og miljø i Asplan Viak.

Fakta og oppsummering av markedsundersøkelsen

  • Mer enn 51 MW nye solcelleanlegg ble installert i Norge i 2019 – over dobbelt så mye som foregående år og ny årsrekord. Nærings- og industribygg utgjorde til sammen nært 60% av ny nettilknyttet effekt.
  • Kumulativt var ~120 MWp solceller installert ved utgangen av 2019 – markedet har dermed åttedoblet seg de siste fem år.
  • Innrapporterte tall indikerer markedspriser på mellom 15.0 kr/Wp og 8.0 kr/Wp for anlegg på privat-, nærings- og industribygg. Naturlig heterogenitet i anlegg forklarer mye av prisspredningen – og Multiconsult understreker usikkerheten i slike pristall.
  • Priser for privat-, nærings- og industribygganlegg anslås redusert med ca. 6 kr/Wp de siste sju årene. Mens industrianlegg har opplevd størst reduksjon i løpet av perioden med ~45%, synes pris for privatanlegg å stabilisere seg.
  • Rekordveksten for solcellemarkedet 2019 understreker økende etterspørsel både i privatmarkedet og blant bedrifter.
    Men det norske solcellemarkedet står foran flere konkrete utfordringer både på kort og lengre sikt, ikke minst den pågående covid-19-epidemien som vil prege markedet negativt i 2020.

Les også: