Dette er et av vannreservoarene i Kenya der potensialet for flytende solceller skal utredes av Multiconsult. | Foto: Multiconsult

Skal vurdere potensialet for flytende solceller og hybridisering av vannkraftverk i Kenya

Multiconsult skal gjennomføre en forstudie for å se på muligheten for flytende solcelleanlegg (F-PV) på tre vannkraftdammer i Kenya. Prosjektet for KenGen vil bidra til et mer fleksibelt og bærekraftig energisystem i landet.

29. juni 2020

Prosjektet skal gjennomføres for Kenya Electricity Generating Company PLC (KenGen) og inkluderer de tre damreservoarene Kamburu, Kiambere og Turkwell i Kenya. Den tyske utviklingsbanken KfW finansierer prosjektet.

I forstudiet skal Multiconsult gjennomgå kraftinfrastrukturen på de tre reservoarene, vurdere turbinene, driften av reservoarene, vannføringsmønster og kraftevakuering i nettet, samt gi anbefalinger om integrering av flytende solkraft (F-PV) i hybriddrift med den eksisterende infrastrukturen. Multiconsult skal også vurdere de sosiale, klima- og miljømessige aspektene samt tilhørende risiko knyttet til prosjektene.

Stort potensiale i hybridisering

– Prosjektet vil realisere en rekke fordeler med hybriddrift, og kombinasjonen av flytende solcelleanlegg og vannkraft, forteller Syed Ali, seniorrådgiver og prosjektleder i Multiconsult.

Han forteller at hybriddriften av demningene med flytende solcelleanlegg (F-PV) vil forenkle både styringen av kraftproduksjon og vannbruk på en god og kostnadseffektiv måte. Større F-PV-kraftverk kan også redusere vannfordampningen og dermed en besparelse.

– Kort sagt kan hybridiseringen øke kraftproduksjonen med mer enn det produksjonen av sol- og vannkraftverket kan hver for seg. Kenya har rikelig med solressurser, noe som betyr at solenergi kan brukes på dagtid når det er mye sol og vannkraft kan brukes om kvelden. Solkraften kan også spille en viktig rolle i tørketiden, og gjøre avhengigheten av konvensjonelle kraftverk og olje- og kullfyrte kraftverk mindre. Dermed reduseres både kostnader og CO2-utslipp, sier Syed Ali.

Redusere virkningen av klimaendringer

Større variasjoner i vanninnstrømning og mer ekstremvær som følge av klimaendringer kan endre kraftproduksjonen til de store vanndammene i Kenya, ved å påvirke vannstandene i reservoarene og gjøre vannforvaltning mer utfordrende. Hybride vannkraft-tilkoblede F-PV-anlegg i de eksisterende demningene kan oppveie tapet av elektrisk produksjon på grunn av variasjon i vannstand. Videre kan hybrid F-PV og vannkraftverk gi kostnadsbesparelser for nettintegrering ved å bruke det samme tilknytningspunktet i nettet.

Bidra til fleksible og pålitelige energisystemer

Multiconsult har jobbet i energisektoren i Afrika i nærmere 50 år og bidratt med omfattende spesialistkompetanse innen vannkraft og utvikling av fornybar energi, i tillegg til å være en global markedsleder innen flytende solcelleanlegg og hybridisering av vannkraft med andre fornybare energikilder.

Avdelingsleder for Energisystemer i Multiconsult, Ryan Anderson, er glad for å få muligheten til å gi råd til KenGen og er stolt over at Multiconsult er tildelt dette prestisjetunge oppdraget i tøff konkurranse med internasjonale, store konsulentselskaper. Multiconsult har både gjennom tidligere prosjekter og pågående FoU-arbeid etablert seg som et ledende kompetansemiljø internasjonalt innen flytende sol og hybridisering av vannkraft i samspill med solkraft.

– Dette oppdraget er både en bekreftelse på vår ledende rolle og en mulighet for oss til å fortsette å utvikle vår kompetanse og verktøykasse innen hybridisering. Vi skal bidra til at våre kunder kan realisere potensialet som ligger i vannkraft til å muliggjøre andre fornybare teknologier, sier Anderson. Han mener at framtidens kraftsystemer i mange afrikanske land vil være avhengig av rimelige fornybare energikilder som fungerer sammen med pålitelige og fleksible vannkraftmagasiner.

– Multiconsults mål er å hjelpe kundene til å være i forkant av denne utviklingen. Det er derfor spennende at KenGen, med støtte fra KFW, vil være en banebryter på kontinentet med dette prosjektet.