Sol_1390x576 solenergi solkraft energi

Statlig støtte til solenergiklynge

Innovasjon Norge har besluttet at en ny norsk næringsklynge for solenergi får innvilget støtte.

21. juni 2016

Multiconsult er en av kjernepartnerne i søknaden, sammen med Elkem Solar, Scatec, Eltek, Asplan Viak, Fusen, Solcellespesialisten, IFE, Glava Energy Center og Teknova.

– Næringsklyngen samler 60 sentrale aktører innenfor hele næringskjeden til solenergi. Målet er å identifisere og løse utfordringer i markedet. Det er gode tider for solenergi, og allerede i år er det bygget like mye norsk solkraft som i hele 2015.Det er likevel et stykke å gå, for å skaffe posisjonen solkraft fortjener i Norge. Det er derfor strålende at næringsklyngen nå får nødvendig støtte, sier Bjørn Thorud, solenergiekspert I Multiconsult.

Styrke solkraft i Norge og internasjonalt

Solenergiklyngen skal videreutvikles som en nasjonal næringsklynge, der ambisjonen er å oppnå en solid posisjon nasjonalt og internasjonalt.

– Klyngeprosjektet skal bidra til bærekraftig vekst på flere områder. Det skal styrke det norske hjemmemarkedet, slik at det utvikles et sterkt norsk miljø. Samtidig skal det øke den internasjonale konkurransekraften for norske selskaper. Vi vil få til elektrisitet til nye grupper i utviklingsland og en reduksjon av negative konsekvenser fra lite miljøvennlig energibruk, sier Thorud.

Les hele søknaden her.

 

Fakta om klyngeprogrammet:

  • Norwegian Innovation Clusters skal legge til rette for, utløse og forsterke regionale næringsklynger som kan være en drivkraft for endring og økt verdiskaping.
  • Klyngeprogrammet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, gründere og offentlige aktører som jobber sammen om innovasjon, kompetanseheving og internasjonalisering

Les mer på hjemmesiden til Innovasjon Norge.