Bygger fagmiljø på solenergi

Multiconsult skal være et ledende selskap på solenergi og bygger nå opp et eget fagteam for å møte det voksende markedet for solenergi i Norge og utlandet.

26. september 2013

Multiconsult har allerede fått mange viktige oppdrag innen solenergi. Dette gjelder blant annet solkraftverket på Fornebu senter og løsning for solcelleanlegget på Powerhouse One-bygget i Trondheim. I tillegg har Multiconsult prosjektert og gjort forstudier på solparker både i og utenfor Norge. Bjørn Thorud, seniorrådgiver for Solenergi i Multiconsult, har fått oppgaven med å bygge opp et eget fagmiljø rundt solenergi.

– Solstrøm og solvarme kommer trolig til å bli standard i fremtidens byggløsninger. Trenden er klar over hele verden og nå begynner det å løsne i Norge. Vi opplever en revolusjon innen fornybar energi hvor smart grid også er en viktig faktor. Multiconsult ønsker å være i front, sier Thorud.

Foreløpig består teamet i Multiconsult av fagpersoner som enten har internasjonal erfaring fra solenergibransjen eller som har fått opplæring gjennom masteroppgaver veiledet av Multiconsult. Teamet dekker alle nødvendige fagfelt.

Enormt potensiale for solenergi

Multiconsult tilbyr blant annet design, prosjektering og forslag til systemløsninger og teknologier for solenergianlegg. Selskapet tilbyr i tillegg vurderinger av lokale solenergiressurser og egnede flater for solenergi.

– Vi tilbyr totalpakker for solenergianlegg, der vi også utarbeider anbudsdokumenter og kontrakter hvis kundene ønsker det. Vi kan også gjennomføre teknisk kontroll og due dilligence. Potensialet for bruk av solenergi er meget stort. En solpark på fire prosent av Norges areal vil produsere en kraftmengde som tilsvarer den samlede årlige norske eksporten av olje og gass, sier Thorud.

Vil øke bransjekunnskapen

Thorud er en av Norges fremste eksperter innen solenergi og har holdt flere foredrag og kurs om temaet. Som medlem i Glava Energy Center får Multiconsult også tilgang på erfaring fra drift av solcelleanlegg under nordiske forhold, samt den forskningen og testingen som senteret gjør på fornybare energiteknologier og smart-grid. Multiconsult har også vært representert i Energi21 sin innsatsgruppe for solenergi. Energi21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.

– Det er fortsatt en grunnleggende mangel på kompetanse på utnyttelse av solenergi i Norge. Det trengs en bevisstgjøring både i bransjen og i det offentlige. Det norske markedet for solenergi er foreløpig veldig lite og umodent og av den grunn ligger norske priser på opp til 60 prosent høyere enn i våre naboland.