Solcelleanlegg installert på hovedkontoret

Multiconsult har installert et demonstrasjonsanlegg på hovedkontoret som skal brukes til kunnskapsformidling. Solcelleanlegget skal utvikle og verifisere kunnskap tilknyttet solkraft generelt og skyggeproblematikk spesielt.

12. oktober 2016

Se timelaps av oppsettingen her.

– Som et ledd i Multiconsults strategi om «grønt i alt vi gjør» har det lenge blitt jobbet med en idé om å installere solcelleanlegg på taket av hovedkontoret på Skøyen. Nå har ideen blitt til virkelighet og anlegget er på plass, sier Øystein B. Holm, oppdragsleder.

Solcelleanlegget er finansiert av gårdeier med støtte fra Oslo kommunes Klimafond og Multiconsult selv, som har bidratt med både midler og tid.

Demonstrerer skyggeproblematikk på tak

Alle tak har oppstikkende elementer (ventilatorpiper, kjøle- og ventilasjonsanlegg o.l.) som kaster lange skygger store deler av året. Når skygge treffer en solcellemodul medfører det betydelig tap av strømproduksjon. Dette gjelder ikke bare for modulen som rammes av skyggen, men for hele den seriekoblede strengen. Resultatet er ofte at store deler av tilgjenelig areal rundt skyggeliggende objekter blir stående uten solcellemoduler, for å unngå tapet.

– Dette er en reell problemstilling på praktisk talt alle tak. Derfor ønsker vi å demonstrere og studere dette nærmere med tilgjengelige tekniske løsninger, slik som elektronisk kompensering av tap med «Power-optimizer» og med bruk av mikroinvertere, sier Holm.

Vil bidra til optimal bruk av solenergi

Det settes opp pyranometer, som måler kortbølget solinnstråling og styrken (i watt pr. m²) over et synsfelt på 180 grader, sammen med temperaturmåler og vindmåler. Multiconsult får dermed gode klimadata i tillegg til produksjonsdata, for eksperimentene og demonstrasjonene som skal utføres. Det blir også installert kamera for overvåkning av snø på modulene, da det mangler data og forskning på skygge fra snø i dag.

– Med bedre bevissthet rundt disse forholdene vil Multiconsults rådgivere og arkitekter svært tidlig kunne ta fornuftige valg som vil bidra til optimal utnyttelse av solenergi. Dette gjelder for eksempel riktig plassering av bygg på en tomt, med tanke på skyggende objekter som trær og andre bygg. Vi vil også kunne orientere tilgjengelige flater mot sør, eventuelt med gunstig helningsvinkel, og bistå med plassering av oppstikk og skyggende elementer nord for tilgjengelige solenergiflater, sier Holm.

Kunnskapsformidling internt og eksternt

Anlegget skal brukes til kunnskapsformidling om solkraft både internt og eksternt ut mot kunder, studenter og fagpersoner. Produksjonsdata blir blant annet vist på en skjerm inne i bygget.

– Det er et stykke å gå, for å skaffe posisjonen solkraft fortjener i Norge. Vi ønsker å bidra til kompetanseheving og forskning rundt solenergi og håper demonstrasjonsanlegget bidrar til å inspirere både kunder, fagpersoner og på sikt politikere til å satse på sol som energiform i tiden fremover, avslutter Holm.

Anlegget åpner formelt 9. november i forbindelse med at Multiconsult arrangerer «Grønn teknologi- og innovasjonsdag».