Multiconsult Energi Vannkraft Neelum Jhelum

1/3

Neelum-Jhelum | Foto: Multiconsult

2/3

Oversikt over terrenget | Foto: multiconsult

3/3

TBM tunnell | Foto: multiconsult

Neelum-Jhelum

Multiconsult, i et prosjektsamarbeid med MWH International (US) og tre store ingeniørselskaper i Pakistan, utførte detaljprosjektering og byggeledelse og -kontroll av vannkraftprosjektet Neelum-Jhelum i Kashmir, Pakistan.

Neelum-Jhelum-prosjektet ligger rundt 100 km nordvest for Islamabad i Kashmirregionen. Det er et høyt-fall-prosjekt (420m) basert på overføring av Neelum elva gjennom et 32,5 km langt tunnelsystem, derav 20 km lang TBM-drevet tunnel. Prosjektet består i tillegg av en kraftstasjonshall i fjell, lokalisert 400 m under bakkenivå. Kraftstasjonshallen er 120 m lang, 56 m høy og 27 m bred.

Total produksjon er 969 MW, noe som tilsvarer en maksimum slukeevne på 280 m3/s. Prosjektet vil gi en gjennomsnittlig årlig energiproduksjon på 5254 GWh. Prosjektet er det første underjordiske vannkraftprosjektet i Pakistan og er lokalisert i vanskelige grunnforhold med opptil 2000 m fjelloverdekning.

Arbeidsoppgavene inkluderer detaljprosjektering, prosjekteringskontroll og konstruksjonstilsyn i byggefase. Multiconsult bistår med tjenester for prosjektering- og oppfølging av undergrunnsarbeider og prosjektering- og oppfølging av byggekonstruksjoner.

Våre tjenester i oppdraget:

  • Detaljprosjektering
  • Prosjekteringskontroll
  • Byggeoppfølging av tunneler og fjellhaller
  • Byggeoppfølging av byggkonstruksjoner