1/2

Neelum-Jhelum | Foto: Multiconsult

2/2

Oversikt over terrenget | Foto: multiconsult

Neelum-Jhelum

NORPLAN AS, på vegne av Multiconsult, er i et prosjektsamarbeid med MWH International (US) og tre store ingeniørselskaper i Pakistan for detaljprosjektering og byggeledelse og -kontroll av vannkraftprosjektet Neelum-Jhelum.

Neelum-Jhelum-prosjektet ligger rundt 100 km nordvest for Islamabad i Kashmirregionen. Det er et høyt-fall-prosjekt (420m) basert på overføring av Neelumelva gjennom et 32,5 km langt tunnelsystem.

Produksjonen fra den underjordiske kraftstasjonen vil være 969 MW, noe som tilsvarer en maksimum slukeevne på 280 m³/s. Prosjektet vil gi en gjennomsnittlig årlig energiproduksjon på 5254 GWh.

Prosjektet er det første underjordiske vannkraftprosjektet i Pakistan og det er lokalisert i vanskelige grunnforhold med opp til 2000 m fjelloverdekning.

 

Våre tjenester

Konstruksjonsgranskning
Detaljert design
Konstruksjonstilsyn